Είστε εδώ: case studies Κλάδος Πετρελαίου

Κλάδος Πετρελαίου

regal petrolium
kavala oil
eurotech
ευρωτεχνική
Financial due diligence, διαπραγματεύσεις και εξαγορά του 100% ελληνικής μητρικής-θυγατρικής "ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ"-"ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ ΑΕ" από αγγλική εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου, ΑΙΜ, "REGAL PETROLEUM PLC" στον κλάδο της έρευνας υδρογονανθράκων (2003) με συνολικές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα περί τα 80 εκ ευρώ.
Ως φορολογικός αντιπρόσωπος / εκπρόσωπος Αγγλικής εταιρείας εισηγμένης στο ΧΑ Λονδίνου "REGAL PETROLEUM PLC" και Γερμανικής εταιρείας "ITAG" με δεσπόζουσα θέση στον κλάδο του πετρελαίου και μηχανημάτων γεωτρήσεως για τον κλάδο του πετρελαίου (2001-2006).
Σύσταση στην Αγγλία εταιρειών-οχημάτων για την εισαγωγή τους στο ΧΑ του Λονδίνου, "STREAM PETROLEUM LTD" στον κλάδο της έρευνας υδρογονανθράκων (2006).
kaoil
Διάσπαση της εταιρείας "ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΛΑ ΑΕ, ΚΑΟΙΛ ΑΕ" σε θέμα εμπλοκής 50%-50%, εμπορία πετρελαιοειδών με δίκτυο περί των 240 πρατηρίων στην Β. Ελλάδα και κύκλου εργασιών περί τα 160 εκ ευρώ (2007-2008), αξία περιουσιακών στοιχείων περί τα 15εκ ευρώ.
bitoumina α.ε. - ασφαλτικά χημικά προϊόντα πετρελαιοειδή
Εργασία συμβούλου συντονισμού μετάβασης σε πρόγραμμα ΕRP Atlantis σε εταιρεία ασφαλτικών-εμπορίας πετρελαίου "ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ ΑΕ" στην Β. Ελλάδα σε θέματα γενικής, αναλυτικής λογιστικής (κοστολόγησης), θεωρημένης αποθήκης με κύκλο εργασιών περί τα 25εκ ευρώ (2005-2006).
ΒΜ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ MIXTURES ΑΕ
Έργο συμβουλευτικών εργασιών για δημιουργία εταιρείας στην Πολωνία και Κύπρο για την εταιρεία ασφαλτικών μιγμάτων ΒΜ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ MIXTURES ΑΕ.
Εκπόνηση πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου και εταιρικής παρουσίασης για την νεοσυσταθείσα εταιρεία BM ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ MIXTURES ΑΕ (κλάδος ασφαλτικών) στη Βόρεια Ελλάδα (Θεσσαλονίκη), με τη χρήση του πρωτοποριακού εργαλείου iKO-300.
Είστε εδώ: case studies Κλάδος Πετρελαίου