Κλάδος Τροφίμων Ποτών

ΚΡΕΚΑ ΑΕ
ΔΕΛΛΑΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΕ
Financial due diligence και διαπραγματεύσεις και εξαγορά του 40% ελληνικής εταιρείας εκτός ΧΑ "ΔΕΛΛΑΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΕ" από ελληνική εταιρεία εισηγμένη στο ΧΑΑ, στον κλάδο των ζώντων ζώων "ΚΡΕΚΑ ΑΕ" (2002).
επιστροφή στην κορυφή