Κλάδος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

εθνική επιχειρηματικών συμμετοχών
nbgi
Λογιστικές και φορολογικές εργασίες, εργασίες reporting και εργασίες μισθοδοσίας για έναν αριθμό θυγατρικών εταιρειών ειδικού σκοπού (SPVs) στην Ελλάδα και στην Αγγλία του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, NBGI VENTURES και NBG PRIVATE EQUITY (2005-2009) οι οποίες οδήγησαν σε μία σειρά εξαγορών όπως "ΔΩΔΩΝΗ ΠΑΓΩΤΑ ΑΕ", "ΑΚΤΟ ΣΧΟΛΕΣ DESIGN".
bms insurance and reinsurance brokers
Εξειδικευμένες φορολογικές εργασίες σε εταιρεία αντασφαλιστικών εργασιών.
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ Συν. Π.Ε.
Εργασία αποτίμησης της αξίας του Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Γενική Πανελαδική ΣΥΝ.ΠΕ. με 31/12/2008, με τη χρήση του πρωτοποριακού εργαλείου iKO-400. Ο Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός ο οποίος απευθύνεται αποκλειστικά σε ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων έχει ετήσιο κύκλο εργασιών περι τα 4 εκ. ευρώ και μερίδιο αγοράς στην εσωτερική αγορά πανελλαδικώς περι το 50%.
επιστροφή στην κορυφή