Διάφοροι Κλάδοι

tradetech
cirrus aviation
marlon hellas
messiniaki μεσσηνιακή
rita pateroni
Διάφορες λογιστικές και φορολογικές εργασίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες για πλήθος άλλων εταιρειών, ενδεικτικά αναφέρουμε τις Tradetech, Cirrus aircraft, Marlon Hellas, Messiniaki S.A., BMS Insurance and Reinsurance Brokers Hellas S.A.
Ως φορολογικοί σύμβουλοι για φυσικά πρόσωπα με σημαντική περιουσία (πχ ακίνητα, μετοχές εισηγμένες σε αλλοδαπά ΧΑ, εισοδήματα από μερίσματα αλλοδαπών εταιρειών κλπ) (2000-2009).
επιστροφή στην κορυφή