Είστε εδώ: εταιρεία ανθρώπινο δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι συνεργάτες της εταιρείας είναι κάτοχοι ακαδημαϊκών τίτλων διαφόρων βαθμίδων αλλά και των απαραίτητων επαγγελματικών αδειών. Είναι γλωσσομαθείς και διαθέτουν διεθνή κουλτούρα. Διαθέτουν εμπειρία και παρακολουθούν συνεχώς τις εξελίξεις σχετικά με τις αλλαγές στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Διακρίνονται για την επαγγελματική τους δεοντολογία, την αξιόπιστη παρουσία τους αλλά κυρίως για την αποτελεσματικότητα τους.

Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Είστε εδώ: εταιρεία ανθρώπινο δυναμικό