Είστε εδώ: συμβουλευτικές υπηρεσίες διοικήσεως επιχειρήσεων

Συμβουλευτικές υπηρεσίες διοικήσεως επιχειρήσεων

Οι υπηρεσίες αυτές αναφέρονται σε ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις.

  • Εκπόνηση ή συμμετοχή σε σχέδια επιχειρηματικών αναδιαρθρώσεων
  • Μοντελοποίηση κατά παραγγελία επιχειρηματικών σχεδίων αναδιάρθρωσης
  • Παραμετροποίηση δεικτών λειτουργίας και αποδοτικότητας
Είστε εδώ: συμβουλευτικές υπηρεσίες διοικήσεως επιχειρήσεων