Είστε εδώ: νέα πελατών Matrix SA: Ενδιαφέρον για χαρτοφυλάκια ασφαλιστικών εταιρειών

Matrix SA: Ενδιαφέρον για χαρτοφυλάκια ασφαλιστικών εταιρειών

Στα σκαριά βρίσκονται διάφορα deals συνεργασίας ασφαλιστικών εταιρειών με αντασφαλιστικές εταιρείες. Οι προτάσεις συνεργασίας αφορούν την πώληση του χαρτοφυλακίου εκκρεμών ζημιών στον ανασφάλιστη. Τα θέματα της πώλησης τέτοιων χαρτοφυλακίων αναλύει στο Capital T.V ο κ. Δημήτρη Τσεσμετζόγλου, CEO της Matrix Insurance & Reinsurance Brokers SA.

Δείτε το video της συνέντευξης στο: http://www.capital.gr/capitaltv/video.asp?id=2445.

26-03-2014
Είστε εδώ: νέα πελατών Matrix SA: Ενδιαφέρον για χαρτοφυλάκια ασφαλιστικών εταιρειών