Είστε εδώ: νέα πελατών MATRIX SA: Σεμινάριο προσομοίωσης σε συνεργασία με την PARTNER RE

MATRIX SA: Σεμινάριο προσομοίωσης σε συνεργασία με την PARTNER RE

Oλοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το διήμερο πρότυπο σεμινάριο – προσομοίωση με θέμα: “Managing Insurance in Today’s World” (Σύγχρονο & Αποτελεσματικό Ασφαλιστικό Μάνατζμεντ) το οποίο διοργάνωσε η MATRIX Insurance & Reinsurance Brokers, σε συνεργασία με την PartnerRe.

Στόχος της εκπαιδευτικής αυτής διαδικασίας ήταν να ενισχύσει σε πρακτικό επίπεδο το γνωσιακό φάσμα των συμμετεχόντων ως προς τις αντασφαλιστικές εφαρμογές. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω του ReSolve!, ενός διαδραστικού «παιχνιδιού» μάνατζμεντ που έχει αναπτύξει η PartnerRe και το οποίο αποτελεί προσομοίωση του καθημερινού ασφαλιστικού επιχειρείν. Το ReSolve! Έθεσε στους παίκτες ζητήματα στρατηγικής, ενώ στόχος της κάθε μίας από τις ομάδες «παικτών» ήταν να «διοικήσουν» με βάση τις πιο συμφέρουσες για την επιχείρηση αποφάσεις, που σχετίζονται με την διαχείριση κεφαλαίων και κινδύνων, με την διασφάλιση της κερδοφορίας, το Solvency II και τις αντασφαλιστικές καλύψεις.

Οι συμμετέχοντες συγκροτήθηκαν σε 5 ομάδες - ασφαλιστικές εταιρίες και ανταγωνίστηκαν μεταξύ τους, προκειμένου να επιτύχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα. Προκειμένου να αντιληφθούν καλύτερα τις απαιτήσεις του έργου της διοίκησης μιας ασφαλιστικής, αλλά και του αντίκτυπου των αποφάσεών τους, σε όλη τη διάρκεια των εργασιών προσομοίωσης οι δύο εισηγητές Christoph Kagi, Member of Senior Management, PartnerRe και Dominik Maier, Principal Consultant, Tata Interactive Systems, παρείχαν υποστηρικτικό υλικό σε θέματα όπως το Solvency II και Market & Non-Underwriting Risks.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε σε τέσσερις κύκλους, ενώ στο τέλος της κάθε ενότητας οι εισηγητές καθοδηγούσαν - δίνοντας λεπτομερείς επεξηγήσεις – την κάθε ομάδα, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι παίκτες έχουν κατανοήσει σε βάθος την διαδικασία. Νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε αυτή με επικεφαλής τον Μιχάλη Τυλλής (CEO), τον Gerry Tighe (Υπεύθυνο Αντασφαλίσεων), τον Πάνο Ιωάννου (COO) και τον Σπύρο Μπαρκούζο (Αναλογιστή) αφού επέτυχε την υψηλότερη τιμή ανά μετοχή στο τέλος και των τεσσάρων κύκλων.

Το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε την 21η & 22η Μαΐου 2014, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental και με Awards Gala Dinner στο εστιατόριο Malconi’s, αποτελεί μία ακόμη πρωροβουλία προστιθέμενης αξίας (Added Value) της MATRIX Insurance & Reinsurance Brokers. Σύμφωνα με τον CEO, κ. Δημήτρη Τσεσμετζόγλου: «Η ηγετική μας θέση στην αγορά, μας δημιουργεί μια νέα πρόκληση, που υπερβαίνει τα όρια του συμβούλου ή του συνεργάτη. Έναν νέο ρόλο, στο πλαίσιο του οποίου επιδιώκουμε να παρέχουμε στους πελάτες μας σημαντικές και εξαιρετικές υπηρεσίες, χωρίς επιβάρυνση, αλλά και τις κατάλληλες ευκαιρίες, ώστε να ενισχύεται η καθημερινή τους δραστηριότητα και να λαμβάνουν τα κατάλληλα ερεθίσματα, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στο διαρκώς και ταχύτατα εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον».

Πηγή nextdeal.gr

06-06-2014
Είστε εδώ: νέα πελατών MATRIX SA: Σεμινάριο προσομοίωσης σε συνεργασία με την PARTNER RE