Είστε εδώ: εταιρικά νέα

Νέα της Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες

Αυτές είναι οι ανακοινώσεις των δραστηριοτήτων της εταιρείας Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες. Οι ανακοινώσεις προβάλλονται με χρονολογική σειρά. Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις προβάλλονται πρώτες.

Ανάληψη έργου αποτίμησης της αξίας του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου τέχνης, design & media στην Ελλάδα, ΑΚΤΟ Α.Ε., με ημερομηνία 30.06.2014 για το σκοπό του ελέγχου της απομείωσης της υπεραξίας η οποία είναι καταχωρημένη στα βιβλία της εταιρίας.

Ανάληψη έργου λογιστικών και φορολογικών εργασιών και συμβουλών με την εταιρεία "COSMETIC DERMA MEDICINE Α.Ε.", στον κλάδο υγείας, ιατρική εταιρεία ιατρικών πράξεων πλαστικής και δερματολογικών παθήσεων και ανωμαλιών υγείας, επιβεβαιώνοντας την ειδική τεχνογνωσία της εταιρείας "Ι. Κογκαλίδης και Συνεργάτες Ε.Ε." σε θέματα του κλάδου υγείας.

PERIGRAMMA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.", στον κατασκευαστικό κλάδο, για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων στην Αγγλία ως υπεργολάβος της ΑΚΤΩΡ / BIOSAR LTD, επιβεβαιώνοντας την ειδική τεχνογνωσία της εταιρείας "Ι. Κογκαλίδης και Συνεργάτες Ε.Ε." σε θέματα διεθνούς φορολογίας και λογιστικών προτύπων.

Ανάληψη θέσης μέλους στην εκτελεστική επιτροπή, ανεξάρτητο όργανο υπό το Γενικό Διευθυντή, του αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού "ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.", ασφαλιστική εταιρεία ειδικού σκοπού σύμφωνα με το Νόμο 400/76, από τον κ. Κογκαλίδη Ιωάννη, εταίρο και Διαχειριστή της εταιρείας "Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες Ε.Ε." από 1/3/2014, επιβεβαιώνοντας την ειδική τεχνογνωσία σε ότι αφορά σε θέματα φορολογίας και λογιστικών προτύπων στον κλάδο των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών.

Εγγραφή των εταίρων της Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες, κκ Κογκαλίδη Ιωάννη και Αλ-Σάγεντ Μωχάμεντ στα μητρώα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της C.F.E.

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι οι εταίροι της Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες, κκ Κογκαλίδης Ιωάννης και Αλ-Σάγεντ Μωχάμεντ, είναι από σήμερα εγγεγραμμένα μέλη στα μητρώα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) καθώς και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας CONFEDERATION FISCALE EUROPEENNE C.F.E.

Σελίδα 1 από 11
Είστε εδώ: εταιρικά νέα