Είστε εδώ: εταιρικά νέα

Νέα της Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες

Αυτές είναι οι ανακοινώσεις των δραστηριοτήτων της εταιρείας Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες. Οι ανακοινώσεις προβάλλονται με χρονολογική σειρά. Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις προβάλλονται πρώτες.

Έναρξη συνεργασίας με τον Οίκο Νυφικών και Ενδυμάτων Rita Pateroni Bride and Rita Boutiques (Κολωνάκι, Σύνταγμα, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη) σε θέματα οργάνωσης και επίβλεψης λογιστηρίου, φορολογικών συμβουλών και λογιστικών υπηρεσιών.

Έναρξη συνεργασίας με τον Οίκο Νυφικών και Ενδυμάτων Rita Pateroni Bride and Rita Boutiques (Κολωνάκι, Σύνταγμα, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη), σε θέματα οργάνωσης και επίβλεψης λογιστηρίου, σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, σύνταξης πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. για τέσσερα καταστήματα και ένα ατελιέ. Τα τρία καταστήματα και το ατελιέ βρίσκονται στην Αθήνα (Κολωνάκι, Σύνταγμα, Γλυφάδα) και το τέταρτο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη).

Ανάληψη έργου συμβουλευτικών εργασιών για δημιουργία εταιρείας στην Πολωνία για την εταιρεία ασφαλτικών μιγμάτων ΒΜ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ MIXTURES ΑΕ

Ανάληψη έργου συμβουλευτικών εργασιών για δημιουργία εταιρείας στην Πολωνία για την εταιρεία ασφαλτικών μιγμάτων ΒΜ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ MIXTURES ΑΕ.

Ολοκλήρωση εκπόνησης πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και εταιρικής παρουσίασης για την εταιρεία BM ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ MIXTURES ΑΕ

Ολοκλήρωση εκπόνησης πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και εταιρικής παρουσίασης για την νεοσυσταθείσα εταιρεία BM ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ MIXTURES ΑΕ (κλάδος ασφαλτικών) στη Βόρεια Ελλάδα (Θεσσαλονίκη), με τη χρήση του πρωτοποριακού εργαλείου iKO-300.

Ολοκλήρωση έργου μετατροπής, με βάση τα ΔΛΠ (I.A.S./I.F.R.S.), των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που λήγει την 31/12/2009 στον Όμιλο "ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ"

Ολοκλήρωση έργου μετατροπής, με βάση τα ΔΛΠ (I.A.S./I.F.R.S.), των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που λήγει την 31/12/2009 στον Όμιλο "ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ", με τη χρήση του πρωτοποριακού εργαλείου iKO-200, το οποίο περιλαμβάνει:

α) ενδο-επιχειρησιακά σεμινάρια σε θέματα ΔΛΠ (I.A.S./I.F.R.S.) (θα πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβριο 2010),

β) μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων από ΕΛΠ σε I.F.R.S. για τη χρήση 1/1-31/12/2009 για τις εταιρείες του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε., ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α.Ε., ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε., ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΣ, ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ).

Ολοκλήρωση έργου αποτίμησης τριών (3) θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για τις ανάγκες των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ

Ολοκλήρωση έργου αποτίμησης τριών (3) θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για τις ανάγκες των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, με τη χρήση του πρωτοποριακού εργαλείου iKO-400, με ημερομηνία αποτίμησης την 31/12/2009, ήτοι των εξής εταιρειών: ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ, ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΕ), ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ (ΠΡΩΗΝ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ).

Σελίδα 3 από 11
Είστε εδώ: εταιρικά νέα