Είστε εδώ: εταιρικά νέα

Νέα της Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες

Αυτές είναι οι ανακοινώσεις των δραστηριοτήτων της εταιρείας Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες. Οι ανακοινώσεις προβάλλονται με χρονολογική σειρά. Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις προβάλλονται πρώτες.

Ανάληψη έργου αποτίμησης του Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Ιδιοκτητών Λεωφορείων Πούλμαν "ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ" ΣΥΝ.Π.Ε. με ημερομηνία αποτίμησης την 31-12-2008

Ανάληψη έργου αποτίμησης του Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Ιδιοκτητών Λεωφορείων Πούλμαν "ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ" ΣΥΝ.Π.Ε. με ημερομηνία αποτίμησης την 31/12/2008.

Ο Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Λεωφορείων Πούλμαν "ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ" ΣΥΝ.Π.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1978 από ιδιοκτήτες Τουριστικών Λεωφορείων. Η αγορά στην οποία απευθύνεται η "ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ" ΣΥΝ.Π.Ε. είναι αποκλειστικά οι ιδιοκτήτες Τουριστικών Λεωφορείων. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανέρχεται περί τα 4 εκ. ευρώ.

Ανάληψη έργου Aναδιάρθρωσης και Eξυγίανσης της εταιρείας ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ ΑΕ

Ανάληψη έργου Aναδιάρθρωσης και Eξυγίανσης της εταιρείας ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ ΑΕ στον κλάδο της εταιρείας πετρελαιοειδών, τζίρου 20εκ. ευρώ περίπου, στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκης.

Συνεργασία με τον οίκο μόδας και νυφικών "Rita Pateroni" σε θέματα φορολογικού σχεδιασμού και επιχειρηματικής ανάπτυξης

Έναρξη συνεργασίας με τον οίκο μόδας και νυφικών "Rita Pateroni" (Κολωνάκι, Σύνταγμα, Γλυφάδα), σε θέματα φορολογικού σχεδιασμού και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Νέο έργο μετατροπής, με βάση τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ (I.A.S./I.F.R.S.) στον Όμιλο "ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ"

Ανάληψη νέου έργου μετατροπής, με βάση τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ (I.A.S./I.F.R.S.), των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που λήγει την 31/12/2008 στον Όμιλο "ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ" το οποίο περιλαμβάνει:
α) ενδο-επιχειρησιακά σεμινάρια σε θέματα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ (I.A.S./I.F.R.S.),
β) μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων από ΕΛΠ σε I.F.R.S. για τη χρήση 1/1-31/12/2008 για τις εταιρείες του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε., ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α.Ε., ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε., ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΣ, ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ).

Περάτωση εργασιών Διασπάσεως της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών KAOIL Αφοί Κούτλα ΑΕ στη Βόρεια Ελλάδα

Περάτωση εργασιών Διασπάσεως της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών KAOIL Αφοί Κούτλα ΑΕ στη Βόρεια Ελλάδα (Θεσσαλονίκη), με δίκτυο 240 πρατηρίων και εγκαταστάσεις στη Σαμοθράκη, Θεσσαλονίκη και Αλμυρό Βόλου, σε δύο υφιστάμενες Α.Ε. συμφερόντων των δύο βασικών μετόχων η κάθε μία, με βάση τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και ν. 2166/1993 και με Καθαρή Αξία Βιβλίων (Net Book Value) της διασπώμενης Α.Ε. περί τα 5,0 εκατομμύρια ευρώ.

Σελίδα 5 από 11
Είστε εδώ: εταιρικά νέα