Είστε εδώ: εταιρικά νέα

Νέα της Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες

Αυτές είναι οι ανακοινώσεις των δραστηριοτήτων της εταιρείας Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες. Οι ανακοινώσεις προβάλλονται με χρονολογική σειρά. Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις προβάλλονται πρώτες.

Αποτίμηση τριών (3) θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου της ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

Αποτίμηση τριών (3) θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου της ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ, με τη χρήση του πρωτοποριακού εργαλείου iKO-400.

Ανάληψη έργου αποτίμησης τριών (3) θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ την 31/12/2007, ήτοι των εξής εταιρειών: ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ (ΑΘΗΝΑ), ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ).

Βιοϊατρική: Ολοκλήρωση έργου μετατροπής των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ (IAS/IFRS)

Ολοκλήρωση έργου μετατροπής των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ (IAS/IFRS), με τη χρήση του πρωτοποριακού εργαλείου iKO-200, για τη χρήση που έληξε στις 31/12/2007 του Ομίλου "ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ".

Συνεργασία του γραφείου μας στην Ιορδανία με τον δικηγόρο κ. Ahmed Al-Khyyat

Με χαρά ανακοινώνουμε τη συνεργασία του γραφείου μας στην Ιορδανία με τον δικηγόρο κ. Ahmed Al-Khyyat, τον οποίο εξουσιοδοτούμε ως νομικό μας σύμβουλο για τις χώρες της Μέσης Ανατολής (Ιορδανία, Παλαιστίνη, Συρία, Λίβανος, Ιράκ). Η διεύθυνση του δικηγορικού του γραφείου είναι:
Algrandez Street
Mosa Al-Asaf Center, 4th fl.
P.O. BOX 3359, Amman 11953, Jordan
TEL: +962 6 534 32 47
FAX: +962 6 534 32 48

Νέα διεύθυνση του γραφείου μας στην Ιορδανία

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι η νέα διεύθυνση του γραφείου μας στην Ιορδανία είναι:
Amman - Jordan
BOX: 3359, Amman 11953
TEL: +962 79 5343 247
FAX: +962 79 5343 248

Επιχειρηματικό σχέδιο, εταιρική παρουσία, παρακολούθηση φακέλου υπαγωγής για BM Bituminous Mixtures Ltd

Ανάληψη έργου για την ετοιμασία επιχειρησιακού σχεδίου (business plan), την εταιρική παρουσίασή του καθώς και την ετοιμασία και παρακολούθηση του φακέλου υπαγωγής Ν.3299 στο κίνητρο της επιχορήγησης της επένδυσης για το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας BM Bituminous Mixtures Ltd (κλάδος ασφαλτικών) στη Βόρεια Ελλάδα (Θεσσαλονίκη).

Σελίδα 6 από 11
Είστε εδώ: εταιρικά νέα