Είστε εδώ: εταιρικά νέα

Νέα της Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες

Αυτές είναι οι ανακοινώσεις των δραστηριοτήτων της εταιρείας Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες. Οι ανακοινώσεις προβάλλονται με χρονολογική σειρά. Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις προβάλλονται πρώτες.

Ετοιμασία και παρακολούθηση του φακέλου υπαγωγής Ν. 3299 στο κίνητρο της επιχορήγησης της επένδυσης για το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας στο Ν. Μεσσηνίας

Ανάληψη έργου για την ετοιμασία και παρακολούθηση του φακέλου υπαγωγής Ν.3299 στο κίνητρο της επιχορήγησης της επένδυσης για το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας στο Ν. Μεσσηνίας, επενδυτικού σχεδίου ύψους 2 εκ. ευρώ για εταιρεία του κλάδου πυρηνελαίου στην Νότια Ελλάδα (Πελοπόννησος).

Ολοκλήρωση ενδο-επιχειρησιακού σεμιναρίου θέματα ΔΠΧΑ (IFRS) στην εταιρεία CALIN (Calzedonia)

Ολοκλήρωση ενδο-επιχειρησιακού σεμιναρίου 60 ωρών σε 5μελή ομάδα του λογιστηρίου σε θέματα ΔΠΧΑ (IFRS) στην εταιρεία CALIN (Calzedonia), θυγατρική της εισηγμένης στο ΧΑ ΕΛΒΕ ΑΕ.

Ανάληψη έργου ενδο-επιχειρησιακού σεμιναρίου στην εταιρεία CALIN ΑΕ με βάση τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ (IAS/IFRS)

Ανάληψη έργου ενδο-επιχειρησιακού σεμιναρίου 60 ωρών σε 5μελή ομάδα του λογιστηρίου σε θέματα ΔΠΧΑ (IFRS) στην εταιρεία CALIN (Calzedonia), θυγατρική της εισηγμένης στο ΧΑ ΕΛΒΕ ΑΕ. Η υλοποίηση του έργου προβλέπεται το αργότερο έως τα μέσα Μαρτίου του 2007.

Ανάληψη ολοκληρωμένου έργου μετατροπής των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/007 (πρώτη εφαρμογή) με βάση τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ (IAS/IFRS) στον Όμιλο "ΒΙΟIΑΤΡΙΚΗ" το οποίο περιλαμβάνει:

α) αναλυτικά σεμινάρια σε θέματα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ (IAS/IFRS) σε ομάδα 10-15 ατόμων των λογιστηρίων
β) μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2007 (πρώτη εφαρμογή) κατά ΔΛΠ/ΔΠΧΑ (IAS/IFRS) μητρικής και Ομίλου
γ) σχεδιασμό και ανάλυση των MIS reports κατά ΔΛΠ/ΔΠΧΑ (IAS/IFRS)
Η υλοποίηση του έργου της μετατροπής προβλέπεται το αργότερο τον Φεβρουάριο του 2008.

Συνοδευτική επιχειρηματική αποστολή με πελάτη μας, στον κλάδο της θεραπείας-αποκατάστασης ανωμαλιών του τριχωτού της κεφαλής, στο Λονδίνο

Συνοδευτική επιχειρηματική αποστολή με πελάτη μας DHI Medical Group, στον κλάδο της θεραπείας-αποκατάστασης ανωμαλιών του τριχωτού της κεφαλής, στο Λονδίνο για την πιθανότητα συνεργασίας με όμιλο κλινικών στο χώρο της επεμβατικής χειρουργικής για τη θεραπεία της τριχόπτωσης στη Αγγλία.

Σελίδα 7 από 11
Είστε εδώ: εταιρικά νέα