Είστε εδώ: εταιρικά νέα

Νέα της Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες

Αυτές είναι οι ανακοινώσεις των δραστηριοτήτων της εταιρείας Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες. Οι ανακοινώσεις προβάλλονται με χρονολογική σειρά. Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις προβάλλονται πρώτες.

Συνοδευτική επιχειρηματική αποστολή με πελάτη μας, στον κλάδο των εφαρμογών λογισμικού στο διαδίκτυο, στην Κύπρο (Λάρνακα - Λεμεσός)

Συνοδευτική επιχειρηματική αποστολή με πελάτη μας Altermarket - Η.Αντωνόπουλος, στον κλάδο των εφαρμογών λογισμικού στο διαδίκτυο, στην Κύπρο (Λάρνακα-Λεμεσός) για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας αποκλειστικής διάθεσης/διανομής για την Ελλάδα και Κύπρο για εφαρμογές λογισμικού στο διαδίκτυο.

Ολοκλήρωση εργασιών μετατροπής Ομορρύθμου εταιρείας σε Ανώνυμη εταιρεία.

Ολοκλήρωση με επιτυχία της διαδικασίας μετατροπής της Ομορρύθμου εταιρείας "ΥΙΟΙ ΙΕΡ.ΣΑΛΤΑ Ο.Ε." σε Ανώνυμη εταιρεία στον κλάδο της εμπορίας των αυτοκινήτων στη Δυτική Αττική, με βάσει τις συνδυασμένες διατάξεις του Ν.2190/20 και Ν.1297/72 και με ισολογισμό μετασχηματισμού της 31/12/2004. Η ημερομηνία της ανακοίνωσης και απόφασης του Νομάρχη εκδόθηκε την 20/02/2006.

Συνέχιση έργου οργάνωσης και συντονισμού σε εταιρεία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης στον κλάδο των ασφαλτικών και πετρελαιοειδών.

Συνέχιση έργου οργάνωσης και συντονισμού:
(α) διαδικασιών για την μετάβαση σε μηχανογραφικό πρόγραμμα λογιστικής ΕRP,
(β) του λογιστικού σχεδίου και της συνδεσμολογίας των λογαριασμών της γενικής και αναλυτικής λογιστικής,
(γ) κοστολόγησης σε εταιρεία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης στον κλάδο των ασφαλτικών και πετρελαιοειδών.

Έναρξη διαδικασιών για ετοιμασία για υποβολή φακέλου στο κίνητρο της επιχορήγησης του Ν.3299/2004 για εταιρεία του κλάδου πυρηνελαίου στην Νότια Ελλάδα (Πελοπόννησος)

Έναρξη διαδικασιών για ετοιμασία για υποβολή φακέλου στο κίνητρο της επιχορήγησης του Ν.3299/2004, επενδυτικού σχεδίου ύψους 2 εκ. ευρώ για εταιρεία του κλάδου πυρηνελαίου στην Νότια Ελλάδα (Πελοπόννησος).

Υπογραφή σύμβασης για την οργάνωση του κυκλώματος προώθησης και διανομής προϊόντων ελληνικής εταιρείας.

Υπογραφή σύμβασης για την οργάνωση του κυκλώματος προώθησης και διανομής προϊόντων ελληνικής εταιρείας (Αττική) στο κλάδο της πληροφορικής και συστημάτων τηλεπικοινωνιών σε νέους πελάτες στις χώρες της Μ. Ανατολής και της Αραβικής Χερσονήσου.

Σελίδα 8 από 11
Είστε εδώ: εταιρικά νέα