Είστε εδώ: εταιρικά νέα

Νέα της Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες

Αυτές είναι οι ανακοινώσεις των δραστηριοτήτων της εταιρείας Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες. Οι ανακοινώσεις προβάλλονται με χρονολογική σειρά. Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις προβάλλονται πρώτες.

Έναρξη εργασιών για τη μεταβίβαση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών πελάτη μας, στον κλάδο της ενέργειας

Έναρξη εργασιών για τη μεταβίβαση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών πελάτη μας στον κλάδο της ενέργειας σε ήδη υφιστάμενους μετόχους.

Επανέναρξη εργασιών μετατροπής Ομορρύθμου εταιρείας σε Ανώνυμη εταιρεία

Συνεχίζονται οι διαδικασίες μετατροπής της Ομορρύθμου εταιρείας "ΥΙΟΙ ΙΕΡ.ΣΑΛΤΑ Ο.Ε." σε Ανώνυμη εταιρεία στον κλάδο της εμπορίας των αυτοκινήτων στη Δυτική Αττική, με βάσει τις συνδυασμένες διατάξεις του Ν.2190/20 και Ν.1297/72 αλλά με ισολογισμό μετασχηματισμού της 31/12/2004 αντί της 31/12/2003. Η περάτωση της διαδικασίας μετατροπής αναμένεται το καλοκαίρι του 2005.

Ολοκλήρωση των εργασιών μετατροπής Ετερορρύθμου εταιρείας σε Ανώνυμη εταιρεία

Ολοκλήρωση των εργασιών για τη μετατροπή της Ετερορρύθμου εταιρείας "Ν.ΦΩΣΤΕΡΗΣ - Φ.ΒΛΗΚΙΔΗΣ Ε.Ε." σε Ανώνυμη εταιρεία στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας πλεκτών υφασμάτων, με βάσει τις συνδυασμένες διατάξεις του Ν.2190/20 και Ν.2166/73 και με ισολογισμό μετασχηματισμού της 31/1/2005.

Επέκταση των Γραφείων μας

Επέκταση των γραφείων μας με την απόκτηση ενός νέου χώρου στη Λεωφ. Συγγρού 224, Καλλιθέα Αθήνα.

Έναρξη εργασιών μετατροπής Ομορρύθμου εταιρείας σε Ανώνυμη εταιρεία

Έναρξη εργασιών για την μετατροπή της Ομορρύθμου εταιρείας "ΥΙΟΙ ΙΕΡ.ΣΑΛΤΑ Ο.Ε." σε Ανώνυμη εταιρεία στον κλάδο της εμπορίας των αυτοκινήτων στη Δυτική Αττική, με βάσει τις συνδιασμένες διατάξεις του Ν.2190/20 και Ν.1297/72. Η περάτωση της διαδικασίας μετατροπής αναμένεται πριν το τέλος του έτους.

Σελίδα 10 από 11
Είστε εδώ: εταιρικά νέα