Είστε εδώ: εταιρικά νέα

Νέα της Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες

Αυτές είναι οι ανακοινώσεις των δραστηριοτήτων της εταιρείας Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες. Οι ανακοινώσεις προβάλλονται με χρονολογική σειρά. Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις προβάλλονται πρώτες.

Ανάπτυξη ειδικής πλατφόρμας web-CIS Συστήματος Ενημέρωσης Πελατών

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι το web-CIS Σύστημα Ενημέρωσης Πελατών είναι διαθέσιμο από την Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες. Το web-CIS Σύστημα Ενημέρωσης Πελατών, προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα σε κάθε Πελάτη/Χρήστη:

  • πρόσβαση μέσω internet από οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο
  • διαθεσιμότητα 24/7/365
  • ημερολόγιο (log) των υποθέσεων/αιτημάτων του και των απαντήσεων/τεκμηρίωσης της εταιρίας μας
  • on-line παρακολούθηση της εξέλιξης της εκάστοτε υπόθεσης/αιτήματός του
  • on-line ενημέρωση σε ειδικά σχετικά φορολογικά, λογιστικά, κλπ θέματα
  • πρόσβαση στη βιβλιοθήκη χρηστικών πληροφοριών/εγγράφων γενικού ενδιαφέροντος
  • λήψη (download) εγγράφων αναφορικά με φορολογικά, λογιστικά κλπ θέματα
  • ετοιμασία και λήψη (download) σχετικών αναφορών

Το σύστημα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο από τα στελέχη της εταιρείας μας. Ο κάθε Πελάτης/Χρήστης έχει το δικό του προσωπικό χώρο και λογαριασμό που του επιτρέπει την διαβαθμισμένη πρόσβαση στο σύστημα και στις ανωτέρω υπηρεσίες.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Ανανέωση συνεργασίας του γραφείου μας στο Αμμάν Ιορδανίας με δικηγορικό γραφείο

Με χαρά ανακοινώνουμε την ανανέωση της συνεργασίας του γραφείου μας στο Αμμάν Ιορδανίας με τον δικηγόρο κ. Ahmed Al-Khyyat, τον οποίο έχουμε εξουσιοδοτήσει ως νομικό μας σύμβουλο για τις χώρες της Μέσης Ανατολής (Ιορδανία, Παλαιστίνη, Συρία, Λίβανος, Ιράκ). Η διεύθυνση του δικηγορικού του γραφείου είναι:
Algrandez Street
Mosa Al-Asaf Center, 4th fl.
P.O. BOX 3359, Amman 11953, Jordan
TEL: +962 6 534 32 47
FAX: +962 6 534 32 48

Αλλαγή διεύθυνσης του γραφείου μας στο Αμμάν, Ιορδανίας

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι το γραφείο μας στο Αμμάν Ιορδανίας μεταφέρθηκε σε νέο ανανεωμένο χώρο. Η νέα διεύθυνση είναι:
Amman - Washi El Tel Str. 145
2nd floor
Αmman 111 42
Jordan

Ανάληψη έργου παροχής εξειδικευμένων λογιστικών εργασιών και συγκεκριμένα της ετοιμασίας και ανάρτησης στο HERMES των ενδιάμεσων και της ετήσιας εκθέσεων της εταιρείας "ΜERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP", συμμετοχή της NBGI PRIVATE EQUITY, προς το Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 350/1985. Η εταιρεία η οποία έχει εκδώσει ΕΛ.ΠΙΣ εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην παραγωγή λευκού μαρμάρου και έχει έδρα το Πρίλεπ Σκοπίων. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι περί τα 15 εκ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων περί τα 3 εκ. ευρώ ενώ το προσωπικό της εταιρείας είναι 392 άτομα.

Ανάληψη έργου παροχής εξειδικευμένων λογιστικών εργασιών και συγκεκριμένα της ετοιμασίας των ενδιάμεσων και της ετήσιας εκθέσεων της εταιρείας "ΜERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP", συμμετοχή της NBGI PRIVATE EQUITY, προς το Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 350/1985 καθώς και ανάρτηση αυτών μέσω του προγράμματος HERMES στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η εταιρεία η οποία έχει εκδώσει ΕΛ.ΠΙΣ εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει ως κύρια δραστηριότητα την εξόρυξη, επεξεργασία και διανομή μαρμάρων και διακοσμητικών πλακών. Έχει έδρα την πόλη Πρίλεπ Σκοπίων και είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας μαρμάρου στα Σκόπια ενώ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην παραγωγή του λευκού μαρμάρου. Η εταιρεία λειτουργεί από το 1946 με σημερινό κύκλο εργασιών περί τα 15 εκ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται στα 3 εκ. ευρώ ενώ το προσωπικό της εταιρείας είναι 392 άτομα.

Έναρξη εργασιών για την μετατροπή σε Ανώνυμη Εταιρεία της Ομορρύθμου εταιρείας "Μ.ΓΙΩΤΗ - Σ.ΠΑΤΕΡΩΝΗ Ο.Ε." Οίκος Νυφικών και Eνδυμάτων Rita Pateroni Bride and Rita Boutiques (Κολωνάκι, Σύνταγμα, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη) όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/1920, με προτεινόμενη ημερομηνία μετατροπής την 30-9-2010.

Έναρξη εργασιών για την μετατροπή σε Ανώνυμη Εταιρεία της Ομορρύθμου εταιρείας "Μ.ΓΙΩΤΗ - Σ.ΠΑΤΕΡΩΝΗ Ο.Ε." Οίκος Νυφικών και Eνδυμάτων Rita Pateroni Bride and Rita Boutiques (Κολωνάκι, Σύνταγμα, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη) όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/1920, με προτεινόμενη ημερομηνία μετατροπής την 30-9-2010.

Σελίδα 2 από 11
Είστε εδώ: εταιρικά νέα