Είστε εδώ: εταιρικά νέα

Νέα της Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες

Αυτές είναι οι ανακοινώσεις των δραστηριοτήτων της εταιρείας Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες. Οι ανακοινώσεις προβάλλονται με χρονολογική σειρά. Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις προβάλλονται πρώτες.

Ολοκλήρωση των ενεργειών συγχώνευσης με απορρόφηση

Ολοκλήρωση των ενεργειών συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «Α. & Α. ΜΑΡΓΕΛΗΣ Ο.Ε.» του κλάδου πυρηνελαίου και παραγωγής ζωικών και φυτικών λιπασμάτων από την εταιρεία «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» του κλάδου πυρηνελαίου στην Νότια Ελλάδα (Πελλοπόνησος), με βάσει τις συνδυασμένες διατάξεις του Ν.2190/20 και Ν.2166/93 και με ισολογισμό μετασχηματισμού της 30/6/2003.

Έναρξη ενεργειών για τη μεταβίβαση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών πελάτη μας σε στρατηγικό επενδυτή

Πραγματοποίηση ενεργειών για τη μεταβίβαση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών (%) πελάτη μας του κλάδου ενέργειας (αιολικής) σε στρατηγικό επενδυτή. Τα αποτελέσματα των ενεργειών είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2005

Έναρξη εργ. προσωρινής συνεργασίας πελάτη μας του κλάδου τεντοποιΐας με επιχείρηση του ιδίου κλάδου

Έναρξη εργασιών προσωρινής συνεργασίας του πελάτη μας «ΜΑΡΛΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» του κλάδου τεντοποιϊας με εταιρεία του ιδίου κλάδου απώτερο στόχο την εξαγορά, συγχώνευση ή άλλη μορφή μακροπρόθεσμης συνεργασίας.

Ολοκλήρωση διαδικασίας πώλησης πλειοψηφικού πακέτου εταιρείας του κλάδου πετρελαίου

Ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης πλειοψηφικού πακέτου εταιρείας του κλάδου πετρελαίου σε εταιρεία του εξωτερικού του κλάδου παραγωγής και εκμετάλλευσης φυσικού αερίου, εισηγμένη στην παράλληλη αγορά του Λονδίνου (AIM-Market)

Σελίδα 11 από 11
Είστε εδώ: εταιρικά νέα