Είστε εδώ: εταιρικά νέα Εγγραφή των εταίρων της Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες, κκ Κογκαλίδη Ιωάννη και Αλ-Σάγεντ Μωχάμεντ στα μητρώα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της C.F.E

Εγγραφή των εταίρων της Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες, κκ Κογκαλίδη Ιωάννη και Αλ-Σάγεντ Μωχάμεντ στα μητρώα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της C.F.E

Εγγραφή των εταίρων της Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες, κκ Κογκαλίδη Ιωάννη και Αλ-Σάγεντ Μωχάμεντ στα μητρώα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της C.F.E.

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι οι εταίροι της Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες, κκ Κογκαλίδης Ιωάννης και Αλ-Σάγεντ Μωχάμεντ, είναι από σήμερα εγγεγραμμένα μέλη στα μητρώα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) καθώς και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας CONFEDERATION FISCALE EUROPEENNE C.F.E.

25-08-2011
Είστε εδώ: εταιρικά νέα Εγγραφή των εταίρων της Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες, κκ Κογκαλίδη Ιωάννη και Αλ-Σάγεντ Μωχάμεντ στα μητρώα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της C.F.E