Είστε εδώ: εταιρικά νέα Ανάληψη έργου συμβούλου για την εταιρεία εμπορίας υφασμάτων TISSUS ΜΕΤΡΙΔΗΣ ΑΕ

Ανάληψη έργου συμβούλου για την εταιρεία εμπορίας υφασμάτων TISSUS ΜΕΤΡΙΔΗΣ ΑΕ

Ανάληψη έργου συμβούλου για την εταιρεία εμπορίας υφασμάτων TISSUS ΜΕΤΡΙΔΗΣ ΑΕ

Ανάληψη έργου συμβούλου Αναδιοργάνωσης – Διαπραγμάτευσης και Αναχρηματοδότησης Τραπεζικού Δανεισμού για την εταιρεία εμπορίας υφασμάτων TISSUS ΜΕΤΡΙΔΗΣ ΑΕ.

22-04-2010
Είστε εδώ: εταιρικά νέα Ανάληψη έργου συμβούλου για την εταιρεία εμπορίας υφασμάτων TISSUS ΜΕΤΡΙΔΗΣ ΑΕ