Είστε εδώ: εταιρικά νέα Ολοκλήρωση έργου συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας "Α. ΑΡΧΟΝΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ" από την ανώνυμη εταιρεία "ΒΜ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΕ"

Ολοκλήρωση έργου συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας "Α. ΑΡΧΟΝΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ" από την ανώνυμη εταιρεία "ΒΜ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΕ"

Ολοκλήρωση έργου συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας "Α. ΑΡΧΟΝΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ" από την ανώνυμη εταιρεία "ΒΜ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΕ"

Ολοκλήρωση έργου για την πραγματοποίηση της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της ετερορρύθμου εταιρείας "Α. ΑΡΧΟΝΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ" από την ανώνυμη εταιρεία "ΒΜ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΕ" που εδρεύει στον Αγ. Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε την 1η Ιουνίου 2009 και δραστηριοποιείται στον κλάδο των ασφαλτικών μιγμάτων. Συνολικός κύκλος εργασιών περί τα 1,3 εκ. ευρώ.

08-01-2010
Είστε εδώ: εταιρικά νέα Ολοκλήρωση έργου συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας "Α. ΑΡΧΟΝΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ" από την ανώνυμη εταιρεία "ΒΜ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΕ"