Είστε εδώ: εταιρικά νέα Ολοκλήρωση έργου αποτίμησης της αξίας του Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Γενική Πανελλαδική ΣΥΝ.ΠΕ την 31/12/2008

Ολοκλήρωση έργου αποτίμησης της αξίας του Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Γενική Πανελλαδική ΣΥΝ.ΠΕ την 31/12/2008

Ολοκλήρωση έργου αποτίμησης της αξίας του Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Γενική Πανελλαδική ΣΥΝ.ΠΕ την 31/12/2008

Ολοκλήρωση έργου αποτίμησης της αξίας του Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Γενική Πανελλαδική ΣΥΝ.ΠΕ την 31/12/2008, με τη χρήση του πρωτοποριακού εργαλείου iKO-400.

Ο Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Λεωφορείων Πούλμαν η "Γενική Πανελλαδική" Συν.Π.Ε ιδρύθηκε το έτος 1978 από ιδιοκτήτες Τουριστικών Λεωφορείων. Τα γραφεία είναι στην οδό Βουλής 7 (Σύνταγμα). Το μερίδιο της αγοράς στο οποίο η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ απευθύνεται, είναι αποκλειστικά οι ιδιοκτήτες Τουριστικών Λεωφορείων. Ετήσιος κύκλος εργασιών περί τα 4 εκ. ευρώ και μερίδιο αγοράς στην εσωτερική αγορά πανελλαδικώς περί το 50%.

30-12-2009
Είστε εδώ: εταιρικά νέα Ολοκλήρωση έργου αποτίμησης της αξίας του Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Γενική Πανελλαδική ΣΥΝ.ΠΕ την 31/12/2008