Είστε εδώ: εταιρικά νέα Ανάληψη έργου συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας "Α. ΑΡΧΟΝΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ" από την ανώνυμη εταιρεία "ΒΜ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΕ"

Ανάληψη έργου συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας "Α. ΑΡΧΟΝΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ" από την ανώνυμη εταιρεία "ΒΜ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΕ"

Ανάληψη έργου συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας "Α. ΑΡΧΟΝΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ" από την ανώνυμη εταιρεία "ΒΜ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΕ"

Ανάληψη έργου για την πραγματοποίηση της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της ετερορρύθμου εταιρείας "Α. ΑΡΧΟΝΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ" από την ανώνυμη εταιρεία "ΒΜ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΕ" που εδρεύει στον Αγ. Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε την 1η Ιουνίου 2009 και δραστηριοποιείται στον κλάδο των ασφαλτικών μιγμάτων.

27-11-2009
Είστε εδώ: εταιρικά νέα Ανάληψη έργου συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας "Α. ΑΡΧΟΝΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ" από την ανώνυμη εταιρεία "ΒΜ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΕ"