Είστε εδώ: εταιρικά νέα Ανάπτυξη ειδικής πλατφόρμας web-CIS Συστήματος Ενημέρωσης Πελατών

Ανάπτυξη ειδικής πλατφόρμας web-CIS Συστήματος Ενημέρωσης Πελατών

Ανάπτυξη ειδικής πλατφόρμας web-CIS Συστήματος Ενημέρωσης Πελατών

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι το web-CIS Σύστημα Ενημέρωσης Πελατών είναι διαθέσιμο από την Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες. Το web-CIS Σύστημα Ενημέρωσης Πελατών, προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα σε κάθε Πελάτη/Χρήστη:

  • πρόσβαση μέσω internet από οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο
  • διαθεσιμότητα 24/7/365
  • ημερολόγιο (log) των υποθέσεων/αιτημάτων του και των απαντήσεων/τεκμηρίωσης της εταιρίας μας
  • on-line παρακολούθηση της εξέλιξης της εκάστοτε υπόθεσης/αιτήματός του
  • on-line ενημέρωση σε ειδικά σχετικά φορολογικά, λογιστικά, κλπ θέματα
  • πρόσβαση στη βιβλιοθήκη χρηστικών πληροφοριών/εγγράφων γενικού ενδιαφέροντος
  • λήψη (download) εγγράφων αναφορικά με φορολογικά, λογιστικά κλπ θέματα
  • ετοιμασία και λήψη (download) σχετικών αναφορών

Το σύστημα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο από τα στελέχη της εταιρείας μας. Ο κάθε Πελάτης/Χρήστης έχει το δικό του προσωπικό χώρο και λογαριασμό που του επιτρέπει την διαβαθμισμένη πρόσβαση στο σύστημα και στις ανωτέρω υπηρεσίες.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

11-07-2011
Είστε εδώ: εταιρικά νέα Ανάπτυξη ειδικής πλατφόρμας web-CIS Συστήματος Ενημέρωσης Πελατών