Επιχειρηματικό σχέδιο, εταιρική παρουσία, παρακολούθηση φακέλου υπαγωγής για BM Bituminous Mixtures Ltd

Επιχειρηματικό σχέδιο, εταιρική παρουσία, παρακολούθηση φακέλου υπαγωγής για BM Bituminous Mixtures Ltd

Ανάληψη έργου για την ετοιμασία επιχειρησιακού σχεδίου (business plan), την εταιρική παρουσίασή του καθώς και την ετοιμασία και παρακολούθηση του φακέλου υπαγωγής Ν.3299 στο κίνητρο της επιχορήγησης της επένδυσης για το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας BM Bituminous Mixtures Ltd (κλάδος ασφαλτικών) στη Βόρεια Ελλάδα (Θεσσαλονίκη).

12-02-2008

Σχετικά άρθρα (ανά ετικέτα)

επιστροφή στην κορυφή