Είστε εδώ: εταιρικά νέα Ετοιμασία και παρακολούθηση του φακέλου υπαγωγής Ν. 3299 στο κίνητρο της επιχορήγησης της επένδυσης για το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας στο Ν. Μεσσηνίας

Ετοιμασία και παρακολούθηση του φακέλου υπαγωγής Ν. 3299 στο κίνητρο της επιχορήγησης της επένδυσης για το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας στο Ν. Μεσσηνίας

Ετοιμασία και παρακολούθηση του φακέλου υπαγωγής Ν. 3299 στο κίνητρο της επιχορήγησης της επένδυσης για το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας στο Ν. Μεσσηνίας

Ανάληψη έργου για την ετοιμασία και παρακολούθηση του φακέλου υπαγωγής Ν.3299 στο κίνητρο της επιχορήγησης της επένδυσης για το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας στο Ν. Μεσσηνίας, επενδυτικού σχεδίου ύψους 2 εκ. ευρώ για εταιρεία του κλάδου πυρηνελαίου στην Νότια Ελλάδα (Πελοπόννησος).

19-09-2007
Είστε εδώ: εταιρικά νέα Ετοιμασία και παρακολούθηση του φακέλου υπαγωγής Ν. 3299 στο κίνητρο της επιχορήγησης της επένδυσης για το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας στο Ν. Μεσσηνίας