Είστε εδώ: εταιρικά νέα Ολοκλήρωση ενδο-επιχειρησιακού σεμιναρίου θέματα ΔΠΧΑ (IFRS) στην εταιρεία CALIN (Calzedonia)

Ολοκλήρωση ενδο-επιχειρησιακού σεμιναρίου θέματα ΔΠΧΑ (IFRS) στην εταιρεία CALIN (Calzedonia)

Ολοκλήρωση ενδο-επιχειρησιακού σεμιναρίου θέματα ΔΠΧΑ (IFRS) στην εταιρεία CALIN (Calzedonia)

Ολοκλήρωση ενδο-επιχειρησιακού σεμιναρίου 60 ωρών σε 5μελή ομάδα του λογιστηρίου σε θέματα ΔΠΧΑ (IFRS) στην εταιρεία CALIN (Calzedonia), θυγατρική της εισηγμένης στο ΧΑ ΕΛΒΕ ΑΕ.

10-05-2007
Είστε εδώ: εταιρικά νέα Ολοκλήρωση ενδο-επιχειρησιακού σεμιναρίου θέματα ΔΠΧΑ (IFRS) στην εταιρεία CALIN (Calzedonia)