Είστε εδώ: εταιρικά νέα Ολοκλήρωση εκπόνησης πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και εταιρικής παρουσίασης για την εταιρεία BM ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ MIXTURES ΑΕ

Ολοκλήρωση εκπόνησης πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και εταιρικής παρουσίασης για την εταιρεία BM ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ MIXTURES ΑΕ

Ολοκλήρωση εκπόνησης πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και εταιρικής παρουσίασης για την εταιρεία BM ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ MIXTURES ΑΕ

Ολοκλήρωση εκπόνησης πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και εταιρικής παρουσίασης για την νεοσυσταθείσα εταιρεία BM ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ MIXTURES ΑΕ (κλάδος ασφαλτικών) στη Βόρεια Ελλάδα (Θεσσαλονίκη), με τη χρήση του πρωτοποριακού εργαλείου iKO-300.

21-07-2010
Είστε εδώ: εταιρικά νέα Ολοκλήρωση εκπόνησης πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και εταιρικής παρουσίασης για την εταιρεία BM ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ MIXTURES ΑΕ