Είστε εδώ: εταιρικά νέα Ανάληψη θέσης μέλους στην εκτελεστική επιτροπή του αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού "ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.", ασφαλιστική εταιρεία ειδικού σκοπού σύμφωνα με το Νόμο 400/76, από τον κ. Κογκαλίδη Ιωάννη

Ανάληψη θέσης μέλους στην εκτελεστική επιτροπή του αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού "ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.", ασφαλιστική εταιρεία ειδικού σκοπού σύμφωνα με το Νόμο 400/76, από τον κ. Κογκαλίδη Ιωάννη

Ανάληψη θέσης μέλους στην εκτελεστική επιτροπή, ανεξάρτητο όργανο υπό το Γενικό Διευθυντή, του αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού "ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.", ασφαλιστική εταιρεία ειδικού σκοπού σύμφωνα με το Νόμο 400/76, από τον κ. Κογκαλίδη Ιωάννη, εταίρο και Διαχειριστή της εταιρείας "Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες Ε.Ε." από 1/3/2014, επιβεβαιώνοντας την ειδική τεχνογνωσία σε ότι αφορά σε θέματα φορολογίας και λογιστικών προτύπων στον κλάδο των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών.

03-04-2014
Είστε εδώ: εταιρικά νέα Ανάληψη θέσης μέλους στην εκτελεστική επιτροπή του αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού "ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.", ασφαλιστική εταιρεία ειδικού σκοπού σύμφωνα με το Νόμο 400/76, από τον κ. Κογκαλίδη Ιωάννη