Είστε εδώ: εταιρικά νέα Ανάληψη Έργου Due Diligence εταιρειών στόχων εξαγοράς υφιστάμενου πελάτη μας MATRIX-HOWDEN στον κλάδο ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Ανάληψη Έργου Due Diligence εταιρειών στόχων εξαγοράς υφιστάμενου πελάτη μας MATRIX-HOWDEN στον κλάδο ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Εντός του 2020 η εταιρεία μας ανέλαβε έργου Due Diligence – φορολογικού, λογιστικού και χρηματοοικονομικού έλεγχου για 2 εταιρείες στόχους εξαγοράς στον κλάδο ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

04-01-2021
Είστε εδώ: εταιρικά νέα Ανάληψη Έργου Due Diligence εταιρειών στόχων εξαγοράς υφιστάμενου πελάτη μας MATRIX-HOWDEN στον κλάδο ασφαλιστικής διαμεσολάβησης