Είστε εδώ: οργάνωση & επίβλεψη λογιστηρίων

Οργάνωση & επίβλεψη λογιστηρίων

Οι υπηρεσίες αυτές αναφέρονται σε ΜΕ και ΜΜΕ

Πλήρης σειρά εργασιών σε όλο το φάσμα των λογιστικών και φορολογικών αντικειμένων, μηχανογράφηση λογιστικών εφαρμογών για πλήρη και οριστική συμμόρφωση με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις ΚΒΣ, φορολογικών μηχανισμών κ.λπ.

Είστε εδώ: οργάνωση & επίβλεψη λογιστηρίων