Είστε εδώ: φορολογικές υπηρεσίες

Φορολογικές υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες αυτές αναφέρονται σε ΜΕ & ΠΜΕ

Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων βραχύχρονων και ετήσιων ή και άπαξ π.χ. ΦΠΑ, φορολογία εισοδήματος φυσικών / νομικών προσώπων, ΦΜΑΠ, Ε9, ΕΤΑΚ, κ.λπ.

  • συμμόρφωση και διαρκής έλεγχος συμμόρφωσης με ισχύουσες φορολογικές διατάξεις
  • για όλα τα είδη των επιχειρήσεων εμπορικές, παροχής υπηρεσιών, βιομηχανικές ή μικτές με πωλήσεις χονδρικές ή λιανικές στο εσωτερικό ή εξωτερικό, για ειδικά καθεστώτα, εισαγωγές, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις & παραδόσεις, intrastat, ανακεφαλαιωτικών πινάκων / listing κ.λπ.
Είστε εδώ: φορολογικές υπηρεσίες