Είστε εδώ: case studies Κλάδος Μαρμάρου

Κλάδος Μαρμάρου

FHL MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP
  • Ανάληψη έργου παροχής εξειδικευμένων λογιστικών εργασιών και συγκεκριμένα της ετοιμασίας και ανάρτησης στο HERMES των ενδιάμεσων και της ετήσιας εκθέσεων της εταιρείας "ΜERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP", συμμετοχή της NBGI PRIVATE EQUITY, προς το Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 350/1985
vasily marmor elith
michelakis marble s.a.
lazaridis marmor
FHL kiriakidis group
fillipides marbles of thasos
  • Συμβουλευτικές λογιστικές, φορολογικές και νομικές εργασίες για την εξαγορά εταιρειών στο εσωτερικό και εξωτερικό (ΠΓΔΜ, Ρουμανία) από Ελληνικές εταιρείες εισηγμένες και μη στο ΧΑΑ
  • Συμμετοχή σε εταιρική παρουσίαση για μεγάλο χρηματοδοτικό αίτημα. Έρευνες αγοράς σε τοπικό επίπεδο σε χώρες της Μέσης Ανατολής, της Β. Αφρικής και Ν.Α. Ασίας και Κίνας
  • Εξεύρεση πελατών και συνεργατών σε χώρες της Μέσης Ανατολής, της Β. Αφρικής και Ν.Α. Ασίας και Κίνας, και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διεθνούς εμπορίου, φορολογικές και νομικές έως και την υπογραφή των συμφωνιών
  • Υπηρεσίες επίβλεψης & οργάνωσης λογιστηρίου
  • Υπηρεσίες οργάνωσης & παρακολούθησης κοστολογίου
Είστε εδώ: case studies Κλάδος Μαρμάρου