Είστε εδώ: εταιρεία

Εταιρεία

Η εταιρεία Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες παρέχει υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων σε θέματα φορολογίας, λογιστικής, διοίκησης επιχειρήσεων, marketing και διεθνούς εμπορίου. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, που αναζητούν υπηρεσίες που δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Η εταιρεία Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες διατηρεί γραφεία στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή: Ελλάδα, Γερμανία και Ιορδανία.

Είστε εδώ: εταιρεία