Είστε εδώ: εταιρεία στόχοι

Στόχοι

  • Ανάπτυξη περισσότερων πρωτοποριακών εργαλείων για την υποστήριξη των υπηρεσιών μας γενικά.

  • Ανάπτυξη των υπηρεσιών μας σε πιο σύνθετα έργα είτε εξ' ολοκλήρου είτε ως μέρος μίας ή περισσοτέρων ομάδας εργασίας, ανάλογα με το μέγεθος και την απαιτούμενη τεχνογνωσία του κάθε έργου, όπως σε σχέδια αναδιάρθρωσης, επιχειρηματικά σχέδια, διεθνείς όμιλοι με εργασίες στις χώρες που εξυπηρετούμε, εξαγορές και συγχωνεύσεις, αποτιμήσεις με αναφορά σε όλο το εύρος της επιχειρηματικότητας όπως ενδεικτικά π.χ. εταιρείες, κλάδοι ή τμήματα εταιρειών, διεθνικοί επιχειρηματικοί τομείς, κλπ.

  • Ενσωμάτωση νέων συνεργατών με επιλεγμένες εξειδικεύσεις.
Είστε εδώ: εταιρεία στόχοι