Είστε εδώ: Αρχική

Υπηρεσίες Συμβούλου Επιχειρήσεων - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες - Λογιστικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες παρέχει υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων σε θέματα φορολογίας, λογιστικής, διοίκησης επιχειρήσεων, marketing και διεθνούς εμπορίου. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, που αναζητούν υπηρεσίες που δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Case Studies Πελατών

Επιβεβαίωση των δυνατοτήτων και τεχνογνωσίας της εταιρείας, αποτελούν τα Case Studies των Πελατών μας.

Δείτε πως ωφελούνται από τις υπηρεσίες μας και γιατί μας εμπιστεύονται οι πελάτες μας:

 • αποδεδειγμένη ουσιαστική επαγγελματική εργασιακή εμπειρία στα ελληνικά/αγγλικά/γερμανικά λογιστικά πρότυπα και αρχές και στην ελληνική/αγγλική/γερμανική/ελβετική φορολογική νομοθεσία με απευθείας αναφορά στα ελληνικά/αγγλικά/γερμανικά κείμενα στην τοπική γλώσσα
 • αποδεδειγμένη ουσιαστική εξειδικευμένη επαγγελματική εργασιακή εμπειρία σε θέματα επιχειρηματικής απόδοσης σε διάφορους κλάδους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με έμφαση στην ΕΕ (Αγγλία/Ιρλανδία/Κύπρος, Γερμανία, Ελβετία, Γαλλία) και στις Αραβικές χώρες
 • δεν είμαστε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών και δεν παρέχουμε ελεγκτικό έργο αλλά μόνο και κύρια φορολογικές και λογιστικές συμβουλές και εργασίες καθώς και υπηρεσίες βελτίωσης επιχειρηματικής απόδοσης χωρίς συγκρούσεις συμφερόντων και συναφείς με το ελεγκτικό έργο περιορισμούς
 • παροχή "ουσιαστικής εργασίας για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος" για τις διεθνείς δραστηριότητες της επιχείρησης ή του ομίλου σας
 • τεκμηρίωση
 • άμεση επικοινωνία
 • δουλεύουμε και χτίζουμε πάνω στις βασικές λειτουργίες και στην κουλτούρα της επιχείρησης σας

Υπηρεσίες Συμβούλου Επιχειρήσεων - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες - Λογιστικές Υπηρεσίες

 • φορολογικές & λογιστικές συμβουλές
  H φορολογική νομοθεσία αυξάνεται σε ποσότητα και πολυπλοκότητα. Το διακύβευμα για τις επιχειρήσεις αυξάνεται. Οι φορολογικές συμβουλές είναι ακόμη πιο σημαντικές. Ο κίνδυνος πρέπει να μετριαστεί. Οι ευκαιρίες πρέπει να αξιοποιηθούν. Οι κρίσιμες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν και να υλοποιηθούν.
 • επιχειρηματική απόδοση
  Οι παγκοσμιοποιημένες δραστηριότητες και το εναλλασσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ευελιξία και την καινοτομία. Τα επιχειρηματικά μοντέλα πρέπει να επανεξετάζονται συνεχώς και να αλλάζουν ώστε να διατηρούνται ή δημιουργούνται επιτυχείς στρατηγικές.
 • αποτιμήσεις
  Οι εταιρείες, τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity funds), οι στρατηγικοί επενδυτές, οι διάφοροι επενδυτές και τα λοιπά μέρη ασχολούνται με χρηματοοικονομικές πληροφορίες που έχουν καταγραφεί στην εύλογη αξία και συχνά υπόκεινται σε περιοδική επανεκτίμηση ή/και απομείωση αυτών.
 • ανάκαμψη & αναδιάρθρωση
  Στενή εργασία με τη διοίκηση προβληματικών επιχειρήσεων ή τμημάτων επιχειρήσεων που υπο-αποδίδουν σε συνθήκες κρίσης, βοηθούμε στην ανάπτυξη στρατηγικών επιχειρηματικών σχεδίων για να εκμεταλλευθούν προκλήσεις και ευκαιρίες και να χτίσουμε πάνω στις βασικές λειτουργίες και στα δυνατά σημεία της επιχείρησης.
Είστε εδώ: Αρχική