Είστε εδώ: πρωτοποριακά εργαλεία

Πρωτοποριακά εργαλεία

Με τη χρήση και την αποτελεσματικότητα των πρωτοποριακών εργαλείων η εταιρεία μας διαμέσου των υπαλλήλων και συνεργατών της προσδίδει προστιθέμενη αξία στην παροχή των υπηρεσιών στην επιχείρηση σας, δηλαδή "ουσιαστική εργασία για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος". Τα πρωτοποριακά αυτά εργαλεία μας διαφοροποιούν από τους ανταγωνιστές μας κατά τρόπο διακριτό, σαφή και έμπρακτο και έχουν δώσει αποτελέσματα στους πελάτες μας μέχρι σήμερα. Είναι ο λόγος που μας εμπιστεύονται ολοένα και περισσότεροι και μεγαλύτεροι οργανισμοί.

  • τα εργαλεία αυτά δεν είναι προς πώληση ούτε διατίθενται αυτά καθεαυτά στους πελάτες μας
  • τα εργαλεία αυτά τα έχει αναπτύξει η εταιρεία μας εσωτερικώς και κυρίως συνίστανται στην φιλοσοφία στήσιματος και δεσίματος αριθμητικών δεδομένων καταστάσεων και πινάκων σε περιβάλλον excel με τη χρήση φορμουλών και μακροεντολών
  • οι πελάτες μας λαμβάνουν όλα τα παραγωγικά φύλλα σε μορφή τιμών και σε εκτυπώσιμη μορφή κατά τρόπο πλήρη και αναλυτικό. Το λαμβανόμενο υλικό αποτελεί τον φάκελο τεκμηρίωσης των εκάστοτε εργασιών μας

Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Είστε εδώ: πρωτοποριακά εργαλεία