Είστε εδώ: εταιρικά νέα Ανάληψη έργου λογιστικών και φορολογικών εργασιών και συμβουλών με την εταιρεία "COSMETIC DERMA MEDICINE Α.Ε.", στον κλάδο υγείας

Ανάληψη έργου λογιστικών και φορολογικών εργασιών και συμβουλών με την εταιρεία "COSMETIC DERMA MEDICINE Α.Ε.", στον κλάδο υγείας

Ανάληψη έργου λογιστικών και φορολογικών εργασιών και συμβουλών με την εταιρεία "COSMETIC DERMA MEDICINE Α.Ε.", στον κλάδο υγείας, ιατρική εταιρεία ιατρικών πράξεων πλαστικής και δερματολογικών παθήσεων και ανωμαλιών υγείας, επιβεβαιώνοντας την ειδική τεχνογνωσία της εταιρείας "Ι. Κογκαλίδης και Συνεργάτες Ε.Ε." σε θέματα του κλάδου υγείας.

05-04-2014
Είστε εδώ: εταιρικά νέα Ανάληψη έργου λογιστικών και φορολογικών εργασιών και συμβουλών με την εταιρεία "COSMETIC DERMA MEDICINE Α.Ε.", στον κλάδο υγείας