Είστε εδώ: εταιρικά νέα Ανάληψη έργου λογιστικών και φορολογικών συμβουλών με την εταιρεία "B.C. PERIGRAMMA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.", στον κατασκευαστικό κλάδο

Ανάληψη έργου λογιστικών και φορολογικών συμβουλών με την εταιρεία "B.C. PERIGRAMMA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.", στον κατασκευαστικό κλάδο

PERIGRAMMA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.", στον κατασκευαστικό κλάδο, για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων στην Αγγλία ως υπεργολάβος της ΑΚΤΩΡ / BIOSAR LTD, επιβεβαιώνοντας την ειδική τεχνογνωσία της εταιρείας "Ι. Κογκαλίδης και Συνεργάτες Ε.Ε." σε θέματα διεθνούς φορολογίας και λογιστικών προτύπων.

04-04-2014
Είστε εδώ: εταιρικά νέα Ανάληψη έργου λογιστικών και φορολογικών συμβουλών με την εταιρεία "B.C. PERIGRAMMA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.", στον κατασκευαστικό κλάδο