Είστε εδώ: υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας, δηλαδή τόσο σε μεγάλες επιχειρήσεις όσο και σε μεσαίες και μικρομεσαίες αλλά και μικρές και πολύ μικρές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης, εξυπηρετούμε και φυσικά πρόσωπα με σημαντικής αξίας περιουσιακά στοιχεία.

Υπηρεσίες Συμβούλου Επιχειρήσεων - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες - Λογιστικές Υπηρεσίες

 • φορολογικές & λογιστικές συμβουλές
  H φορολογική νομοθεσία αυξάνεται σε ποσότητα και πολυπλοκότητα. Το διακύβευμα για τις επιχειρήσεις αυξάνεται. Οι φορολογικές συμβουλές είναι ακόμη πιο σημαντικές. Ο κίνδυνος πρέπει να μετριαστεί. Οι ευκαιρίες πρέπει να αξιοποιηθούν. Οι κρίσιμες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν και να υλοποιηθούν.
 • επιχειρηματική απόδοση
  Οι παγκοσμιοποιημένες δραστηριότητες και το εναλλασσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ευελιξία και την καινοτομία. Τα επιχειρηματικά μοντέλα πρέπει να επανεξετάζονται συνεχώς και να αλλάζουν ώστε να διατηρούνται ή δημιουργούνται επιτυχείς στρατηγικές.
 • αποτιμήσεις
  Οι εταιρείες, τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity funds), οι στρατηγικοί επενδυτές, οι διάφοροι επενδυτές και τα λοιπά μέρη ασχολούνται με χρηματοοικονομικές πληροφορίες που έχουν καταγραφεί στην εύλογη αξία και συχνά υπόκεινται σε περιοδική επανεκτίμηση ή/και απομείωση αυτών.
 • ανάκαμψη & αναδιάρθρωση
  Στενή εργασία με τη διοίκηση προβληματικών επιχειρήσεων ή τμημάτων επιχειρήσεων που υπο-αποδίδουν σε συνθήκες κρίσης, βοηθούμε στην ανάπτυξη στρατηγικών επιχειρηματικών σχεδίων για να εκμεταλλευθούν προκλήσεις και ευκαιρίες και να χτίσουμε πάνω στις βασικές λειτουργίες και στα δυνατά σημεία της επιχείρησης.

Ι. Κογκαλίδης & Συνεργάτες - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Είστε εδώ: υπηρεσίες