Είστε εδώ: υπηρεσίες ανάκαμψη & αναδιάρθρωση

Ανάκαμψη & Αναδιάρθρωση

Στενή εργασία με τη διοίκηση προβληματικών επιχειρήσεων ή τμημάτων επιχειρήσεων που υπο-αποδίδουν σε συνθήκες κρίσης, βοηθούμε στην ανάπτυξη στρατηγικών επιχειρηματικών σχεδίων για να εκμεταλλευθούν προκλήσεις και ευκαιρίες και να χτίσουμε πάνω στις βασικές λειτουργίες και στα δυνατά σημεία της επιχείρησης.

Έχουμε αναπτύξει εσωτερικά το πρωτοποριακό εργαλείο iKO-300 για την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων. Δείτε πως λειτουργεί καθώς και τις σχετικές λεπτομέρειες στην αντίστοιχη ενότητα.

Είστε εδώ: υπηρεσίες ανάκαμψη & αναδιάρθρωση