Είστε εδώ: υπηρεσίες φορολογικές & λογιστικές συμβουλές

Φορολογικές & Λογιστικές Συμβουλές

H φορολογική νομοθεσία αυξάνεται σε ποσότητα και πολυπλοκότητα. Το διακύβευμα για τις επιχειρήσεις αυξάνεται. Οι φορολογικές συμβουλές είναι ακόμη πιο σημαντικές. Ο κίνδυνος πρέπει να μετριαστεί. Οι ευκαιρίες πρέπει να αξιοποιηθούν. Οι κρίσιμες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν και να υλοποιηθούν.

Είμαστε μια ιδιωτική επιχείρηση επαγγελματιών που παρέχει αντικειμενικές, ανεξάρτητες, τεκμηριωμένες, αποτελεσματικές και άρτιες φορολογικές συμβουλές. Είναι πλεονέκτημα σας που η εταιρεία μας δεν παρέχει υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή: εμείς και οι πελάτες μας δεν χάνουμε χρόνο εκκαθαρίζοντας θέματα ανεξαρτησίας, μια χρονοβόρα διαδικασία που μειώνει την αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη μας: εσάς.

Οι επαγγελματίες μας έχουν διακεκριμένη πορεία εργαζόμενοι με μεγάλες εταιρείες και τους μετόχους και επενδυτές τους για την αντιμετώπιση πολύπλοκων φορολογικών θεμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διαθέτουμε εξαιρετικά δυνατό λογιστικό υπόβαθρο στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, IFRS, στις ελληνικές, κυπριακές, αγγλικές, γερμανικές/ελβετικές λογιστικές αρχές και φορολογικές διατάξεις. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στα λογιστικά πρότυπα και τις αρχές καθώς και στις φορολογικές διατάξεις.

Περιγραφή Φορολογικού Πλαισίου Λειτουργίας στην Ελλάδα

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση πολυάριθμα λογιστικά και φορολογικά θέματα, κυρίως λόγω των συνεχών αλλαγών αλλά και των διαφορετικών ερμηνειών που προκαλούν οι σχετικές και συνεχώς μεταβαλλόμενες διατάξεις κατά την εξέλιξη τους στο χρόνο.

Όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα υποχρεώνονται να εκδίδουν, τηρούν και διαφυλάσσουν / διατηρούν τα βιβλία και στοιχεία τους. Οι διατάξεις είναι λεπτομερείς και περιγράφουν συγκεκριμένες διαδικασίες και τυπικό για την καθημερινή λειτουργία μίας επιχείρησης σχετικά με τα αντικείμενα που ρυθμίζουν.

Οι συνέπειες της αποτυχίας συμμόρφωσης με τις φορολογικές διατάξεις για μία επιχείρηση μπορεί να είναι μικρές, από μικρά πρόστιμα και προσαυξήσεις φόρων, μέχρι σοβαρότατες αποτιμώμενες σε οικονομικούς όρους, υψηλότατα πρόστιμα, κ.λπ.

Τέλος, είναι γνωστή η σύγχυση των θεμάτων της λογιστικής και των διατάξεων του Ε.Γ.Λ.Σ. με τις διατάξεις του φορολογικού δικαίου στην Ελλάδα, σε βαθμό που αναιρείται το πνεύμα και η ουσία της λογιστικής επιστήμης σε πολλές περιπτώσεις (π.χ. κατά τον λογισμό των αποσβέσεων, των προβλέψεων κλπ) και ο εθισμός στην Ελλάδα στη δύναμη που προκαλεί το φορολογικό δίκαιο ώστε να οδηγεί κυρίως και κατ' αρχή σε "φορολογική πληροφόρηση" παρά σε "οικονομική διοικητική πληροφόρηση" προς τις διοικήσεις των επιχειρήσεων.

Είστε εδώ: υπηρεσίες φορολογικές & λογιστικές συμβουλές